Skip to main content

Dicţionar Englez-Român pentru Inteligenţa Artificială

Această pagină a fost creată din iniţiativa de a avea o listă de traduceri în limba română a termenilor din Inteligenţa Artificială.

A


Artificial Intelligence = Inteligență Artificială


B


Biased = tendențios, subiectiv.


E


Eigenvalues (vectors) = valori (vectori) proprii.


F


Features = atribute , particularități, caracteristici, trăsături.


G


Gold corpus = corpus de referință


I


Inference network = reţea de inferenţă (deducţie).


M


Machine Learning = Învățare Automată


O


Outliers = valori extreme.


R


Reinforcement Learning = Învăţare prin Consolidare


S


Skewed = nesimetric.


T


Threshold = prag.

Toy problem = problemă didactică.


Mulţumiri

Mulţumesc Gabrielei Haja şi lui Alex Moruz pentru revizuirea acestei liste.