English Romanian dictionary for Machine Learning

This post is an initiative to build a list of Romanian translations for Machine Learning terms.

A

Artificial Intelligence = Inteligență Artificială

B

Biased = tendențios.

E

Eigenvalues (vectors) = valori (vectori) proprii.

F

Features = atribute, particularități, caracteristici.

G

Gold corpus = corpus de referință

M

Machine Learning = Învățare Automată

O

Outliers = valori extreme.

S

Skewed = asimetric.

T

Threshold = prag.

Toy problem = problemă didactică.